Prodej majetku

Nemovitosti
Movitý majetek
Pohledávky
Ostatní
Archiv
Majetek k prodeji
Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 5/42 na pozemku

Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 5/42 na pozemku

Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 5/42 na pozemku parc. č. 3414, orná půda, k.ú. Telnice u Brna (LV č. 978)

Nemovitosti detail majetku
Nákladní auto IVECO Daily

Nákladní auto IVECO Daily

Nákladní auto IVECO Daily, první registrace vozidla 2011

Movitý majetek detail majetku
Vybavení truhlářské dílny

Vybavení truhlářské dílny

Vybavení truhlářské dílny -dílna zaměřena na zpracování dřevěného masivu

Movitý majetek detail majetku
Zpeněžení pohledávek

Zpeněžení pohledávek

Pohledávky z obchodního styku v celkové nominální výši Kč 14.108.163,26 Kč.

Pohledávky detail majetku
Zpeněžení pohledávek

Zpeněžení pohledávek

Zpeněžení pohledávek z obchodního styku dlužníka PRIME HIDE, spol. s r.o.

Pohledávky detail majetku
  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika