Prodej majetku

Nemovitosti
Movitý majetek
Pohledávky
Ostatní
Archiv
Majetek k prodeji
Aktualita - Zpeněžení podniku JAPEK, s.r.o. a samostatného nemovitého majetku

Aktualita - Zpeněžení podniku JAPEK, s.r.o. a samostatného nemovitého majetku

Insolvenční správce dlužníka JAPEK, s.r.o., Litvínov-Janov, Podkrušnohorská 210, PSČ 435 42, vyhlašuje podmínky pro výběr nejvhodnější nabídky na zpeněžení majetku z majetkové podstaty, a to závodu (podniku) dlužníka a samostatného nemovitého majetku

Ostatní detail majetku
Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemcích v k.ú. Huntířov, obec Vítězná

Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemcích v k.ú. Huntířov, obec Vítězná

Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemcích v k.ú. Huntířov, obec Vítězná, LV č. 862, parc. č. 1530/3, 1671/28.

Nemovitosti detail majetku
Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na pozemcích v k.ú. Česká Rybná u Žamberka,

Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na pozemcích v k.ú. Česká Rybná u Žamberka,

Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na pozemcích v k.ú. Česká Rybná u Žamberka, obec Česká Rybná, LV č. 230.

Nemovitosti detail majetku
Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 5/42 na pozemku

Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 5/42 na pozemku

Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 5/42 na pozemku parc. č. 3414, orná půda, k.ú. Telnice u Brna (LV č. 978)

Nemovitosti detail majetku
Zpeněžení pohledávek

Zpeněžení pohledávek

Pohledávky z obchodního styku v celkové nominální výši Kč 14.108.163,26 Kč.

Pohledávky detail majetku
Zpeněžení pohledávek

Zpeněžení pohledávek

Zpeněžení pohledávek uplatněných v insolvenčním řízení a vymáhání v exekuci

Pohledávky detail majetku
  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika