Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemcích v k.ú. Huntířov, obec Vítězná / Archiv

Insolvenční správce JUDr. Daniela Urbanová nabízí k prodeji:

Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemcích v k.ú. Huntířov, obec Vítězná, LV č. 862.

Jedná se o pozemky parc. č. 1530/3, 1671/28

 

Prodej se uskuteční v souladu s podmínkami stanovenými soudem.

 

Podmínky prodeje:

- prodej nejvyšší nabídce,

- prodej nemovitého majetku ve stavu jak stojí a leží,

- zaplacení kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy,

- daň z nabytí nemovitého majetku, je-li vyměřována, jde k tíži kupujícího

 - lhůta pro podávání nabídek může být insolvenčním správcem prodloužena

- insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky

- prodej probíhá za podmínek stanovených insolvenčním soudem

 

Prohlídka majetku nabízeného k prodeji:   

Možná po telefonické dohodě.

 

Další informace lze získat v kanceláři správkyně na tel. č. 724 023 021 nebo na e-mailové adrese: prodej@avocate.cz 

Nabídky zasílejte  na e-mail: prodej@avocate.cz, příp. zasílejte poštou či osobně doručte na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správce, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00.

Insolvenční řízení

Informace
Jméno dlužníka Ing. Hanka Milan
560620/0204
Bydliště Čs. Armády 601/23, Praha 6
Spisová značka MSPH 89 INS 12810/2012 Insolvenční rejstřík

Galerie

Kontaktní formulář

Jméno * Příjmení *
Telefon * E-mail *
Zpráva *

* Hvězdičkou označené údaje jsou povinné.

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika