Nabdín - rodinný domek

JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správkyně dlužníka: Ivo Kaňka, bytem Velvary, Nabdín 49, PSČ 273 24, Okres KladnoKSPH 68 INS 7883 / 2016nabízí k prodeji nejvyšší nabídce nemovitosti sepsané v soupisu majetkové podstaty. 


Jedná se o rodinný domek č. p. 49 na st. parc. č. 142, obec Černuc, kat. území Nabdín, okres Kladno, a
pozemky  parc. č.  561/2, 561/5, 565/6, které z části 
tvoří s pozemkem  st. parc. č. 142 a  jeden funkční celek.  Dům není podklepený, sestává z 1 NP a půdy.

Rozvod elektřiny, rozvod vody – v současnosti odpojeno, splašky svedené do trativodu. Kamna na tuhá paliva, nefunkční elektrokotel s rozvody do radiátorů, pro ohřev vody bojler.

Venkovní stavby - garáž, kotce pro hosp. zvířata, venkovní sklep.

Přístup po obecní cestě. Celková výměra pozemku ve funkčním celku 437 m2, naprosti přes cestu pozemky o výměře 693 m2.

Kklidná lokalita, zeleň v bezprostřední blízkosti, oblast se zanedbatelným rizikem výskytu záplav.

 

Celková rekonstrukce nezbytná.

 

 Prodej se uskuteční v souladu s pokynem zajištěného věřitele/zajištěných věřitelů.


Podmínky prodeje:

- prodej nejvyšší nabídce,

- prodej nemovitostí  ve stavu jak stojí a leží,

- zaplacení kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy,

- daň z nabytí nemovitostí jde k tíži kupujícího

- lhůta pro podávání nabídek může být insolvenčním správcem prodloužena

- insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky

-  prodej dle podmínek stanovených v pokynu zajištěného věřitele

 

Prohlídka majetku nabízeného k prodeji:  

Možná po telefonické dohodě.

 

Další informace lze získat v kanceláři správkyně na tel. č. 724 023 021 nebo na e-mailové adrese: prodej@avocate.cz 

Nabídky zasílejte na e-mail: prodej@avocate.cz, příp. zasílejte poštou či osobně doručte na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00.

Insolvenční řízení

Informace
Jméno dlužníka Kaňka Ivo
520803/274
Bydliště Nabdín 49, PSČ 273 24 Velvary
Spisová značka KSPH 68 INS 7883 / 2016 Insolvenční rejstřík

Galerie

Kontaktní formulář

Jméno * Příjmení *
Telefon * E-mail *
Zpráva *

* Hvězdičkou označené údaje jsou povinné.

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika