Prodej družstevního podílu - družstevní byt

Insolvenční správce dlužníka : manželů Evy Slavíkové a Petra Slavíka nabízí k prodeji:

-  družstevní podíl (práva a povinnosti člena plynoucí z členství v bytovém družstvu) ve Stavebním bytovém družstvu Chomutov, se sídlem Chomutov, Husova 2079/10, 430 03 Chomutov, IČO: 000 41 955, s nímž je spojeno právo užívat byt č. 24, o velikosti 3+1B, v 8. nadzemním podlaží domu č.p. 5187 v Chomutově, ulice Zahradní.

Prodej se uskuteční v souladu s podmínkami stanovenými soudem.

Podmínky prodeje:

- prodej nejvyšší nabídce,

- prodej majetku ve stavu jak stojí a leží,

- zaplacení kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy,

- lhůta pro podávání nabídek může být insolvenčním správcem prodloužena

- insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky

- prodej se uskuteční na základě rozhodnutí vydaného insolvenčním soudem a za podmínek jím stanovených.

 

Prohlídka majetku nabízeného k prodeji:  

Možná po telefonické dohodě.

Další informace lze získat v kanceláři správkyně na tel. č. 224 220 246 nebo na e-mailové adrese: prodej@avocate.cz

Nabídky zasílejte  do 31.3.2021 na e-mail: prodej@avocate.cz, příp. zasílejte poštou či osobně doručte na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00.

 

Insolvenční řízení

Informace
Jméno dlužníka Slavíkovi Petr a Eva
710118/2473//756230/1824
Bydliště Hutnická 5290, PSČ 430 04 Chomutov
Spisová značka KSUL 46 INS 28985 / 2016 Insolvenční rejstřík

Kontaktní formulář

Jméno * Příjmení *
Telefon * E-mail *
Zpráva *

* Hvězdičkou označené údaje jsou povinné.

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika