Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitém majetku

Insolvenční správce JUDr. Daniela Urbanová nabízí k prodeji:

- Ideální spoluvlastnický podíl na pozemku st. parc. č. 17, jehož součásti je stavba č.p. 10,  objekt bydlení, stavba stojí na pozemku st. parc. č. 17, o velikosti 1/6,

- Ideální spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 99/2, zahrada, o velikosti 1/6,

- Ideální spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 99/4, ostatní plocha, způsob využití - manipulační plocha, o velikosti 1/6,

ideální spoluvlastnické podíly jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV č. 255 pro k.ú: 790028 Svatonice, obec 550027 Záhoří,  velikosti spoluvlastnického podílu nabízená ke zpeněžní činí 1/6. 

 

Prodej se uskuteční v souladu s podmínkami stanovenými soudem.


Podmínky prodeje:

- prodej nejvyšší nabídce,

- prodej nemovitostí  ve stavu jak stojí a leží,

- zaplacení kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy,

- daň z nabytí nemovitostí jde k tíži kupujícího

 - lhůta pro podávání nabídek může být insolvenčním správcem prodloužena

- insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky

- prodej se uskutečňuje na základě rozhodnutí vydaného insolvenčním soudem.

 

 

Prohlídka majetku nabízeného k prodeji:  

 

Možná po telefonické dohodě.

 

Další informace lze získat v kanceláři správkyně na tel. č. 724 023 021 nebo na e-mailové adrese: prodej@avocate.cz 

Nabídky zasílejte  na e-mail: prodej@avocate.cz, příp. zasílejte poštou či osobně doručte na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00.

Insolvenční řízení

Informace
Jméno dlužníka Pomsárová Milada
596006/1778
Bydliště Kollárova 1564, Písek 397 01
Spisová značka KSCB 41 INS 29797 / 2014 Insolvenční rejstřík

Galerie

Kontaktní formulář

Jméno * Příjmení *
Telefon * E-mail *
Zpráva *

* Hvězdičkou označené údaje jsou povinné.

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika