Rodinný dům - Prachomety

JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správkyně dlužníka: Bajzová Michaela, bytem Prachomety 46, Toužim, 364 01KSPL 54 INS 23943/2013nabízí k prodeji nejvyšší nabídce nemovitosti sepsané v soupisu majetkové podstaty. 


Jedná se o rodinný domek č.p. 46  na st.p. č. 41 tvoří s pozemkem a garáží jeden funkční celek, k.ú. Prachomety.  Dům je částečně podklepený, částečně využitelné podkroví. Příjezd po zpevněné komunikaci, silnice směr Toužim. Celková výměra pozemku 406 m2,  

Nemovitost je napojena na veřejný rozvod vody a elektřiny.  Splašková voda svedena do žumpy.

 

 Prodej se uskuteční v souladu s pokynem zajištěného věřitele/zajištěných věřitelů.


Podmínky prodeje:

- prodej nejvyšší nabídce,

- prodej nemovitostí  ve stavu jak stojí a leží,

- zaplacení kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy,

- daň z nabytí nemovitostí jde k tíži kupujícího

 - lhůta pro podávání nabídek může být insolvenčním správcem prodloužena

- insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky

-  prodej dle podmínek stanovených v pokynu zajištěného věřitele

 

Prohlídka majetku nabízeného k prodeji:

Možná po  předchozí telefonické dohodě 


Další informace lze získat v kanceláři správkyně na tel. č. 724 023 021 nebo na e-mailové adrese: prodej@avocate.cz 

Nabídky zasílejte  na e-mail: prodej@avocate.cz, příp. zasílejte poštou či osobně doručte na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00.

Insolvenční řízení

Informace
Jméno dlužníka Bajzová Michaela
875302/9241
Bydliště Prachomety 46, Toužim, PSČ 364 01
Spisová značka KSPL 54 INS 23943 / 2013 Insolvenční rejstřík

Galerie

Kontaktní formulář

Jméno * Příjmení *
Telefon * E-mail *
Zpráva *

* Hvězdičkou označené údaje jsou povinné.

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika