Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na nemovitem majetku / Archiv

JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správkyně dlužnice: manželů Libuše Vavřičkové, bytem Ledeč nad Sázavou, Obrvaň 45, PSČ 584 01, sp.zn. KSHK 40 INS 20497 / 2014, nabízí k prodeji nejvyšší nabídce spoluvlastnický podíl na nemovitém majetku sepsaném v soupisu majetkové podstaty. 


Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na pozemku st. parc. č. 123, jehož součástí je stavba, rodinný dům č.p. 68 stojící na pozemku st. parc. č. 123,  a na pozemku parc. č. 36/98 zahrada  v k.ú. Kámen u Habrů, obec Kámen, zapsaný na LV č. 81

 

Prodej se uskuteční v souladu s podmínkami vyslovenými v souhlasu insolvenčního soudu se zpeněžením majetku mimo dražbu.


Podmínky prodeje:

- prodej nejvyšší nabídce,

- prodej majetku  ve stavu jak stojí a leží,

- zaplacení kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy,

- daň z nabytí nemovitého majetku, pokud by byla vybírána, hradí kupující,

- lhůta pro podávání nabídek může být insolvenčním správcem prodloužena

- insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky

 

Prohlídka majetku nabízeného k prodeji:  

Možná po telefonické dohodě.

Další informace lze získat v kanceláři správkyně na tel. č. 724 023 021 nebo na e-mailové adrese: prodej@avocate.cz 

Nabídky zasílejte  na e-mail: prodej@avocate.cz, příp. zasílejte poštou či osobně doručte na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správce, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00, a to do 12.7.2021 16.hod.

Insolvenční řízení

Informace
Jméno dlužníka Vavřičková Libuše
666101/0114
Bydliště Obrvaň 45, Ledeč nad Sázavou, PSČ 584 01
Spisová značka KSHK 40 INS 20497/2014 Insolvenční rejstřík

Galerie

Kontaktní formulář

Jméno * Příjmení *
Telefon * E-mail *
Zpráva *

* Hvězdičkou označené údaje jsou povinné.

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika