Zpeněžení pohledávek

JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správkyně dlužníka Expres Hypotéka s.r.o. v likvidaci , se sídlem  Český Krumlov, Chvalšinská 231, PSČ 381 01 , nabízí k prodeji nejvyšší nabídce pohledávky sepsané v  soupisu majetkové podstaty, a to:

 

-       nesplacená půjčka ve výši 200.000 Kč, nedoplatek 2.181,-Kč, dlužníci Miroslav Přibil, nar. 16.06.1953, a Magdaléna Přibilová, nar. 26.11.164, bytem Beranov 36, 364 61 Teplá, Pohledávka za manželi Přibilovými je přihlášena do jejich insolvenčního řízení, pohledávky za Miroslavem Strnadem je i nadále vymáhaná exekučně.

 

 

-       nesplacená půjčka ve výši 525.000 Kč, dlužník Miroslav Strnad, nar. 28.04.1984, bytem náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, vymáhání pohledávky probíhá v exekučním řízení

 

Prodej se uskuteční v souladu se souhlasem insolvenčního soudu.


Podmínky prodeje:

- prodej nejvyšší nabídce, 

- zaplacení ceny před uzavřením kupní smlouvy,

 - lhůta pro podávání nabídek může být insolvenčním správcem prodloužena

- insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky

- prodej se uskuteční dle podmínek stanovených v usnesení insolvenčního soudu, jímž udělí ke zpeněžení pohledávek svůj souhlas

 

Další informace lze získat v kanceláři insolvenčního správce na tel. č. 724 023 021 nebo na e-mailové adrese: prodej@avocate.cz 

Nabídky zasílejte na e-mail: prodej@avocate.cz, příp. zasílejte poštou či osobně doručte na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00.

Insolvenční řízení

Informace
Obchodní jméno Expres Hypotéka s.r.o Obchodní rejstřík
26109026
Sídlo Chvalšinská 231, Český Krumlov, PSČ 381 01
Spisová značka KSCB 28 INS 33030 / 2014 Insolvenční rejstřík

Galerie

Kontaktní formulář

Jméno * Příjmení *
Telefon * E-mail *
Zpráva *

* Hvězdičkou označené údaje jsou povinné.

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika