Zpeněžení pohledávek

JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správkyně dlužníka Blue Wave s.r.o., se sídlem Praha 1, Liliová 250/4, PSČ 110 00, nabízí k prodeji nejvyšší nabídce pohledávky sepsané v  soupisu majetkové podstaty, a to:

Po1: pohledávka za společností Globe – Max s.r.o., IČO: 26697602, se sídlem Praha 4 – Nusle, Bělehradská 1051/17, PSČ 140 00, ve výši 74.613,-Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazené odměny za smlouvy o spolupráci ze dne 17.04.2007

 

Po2: pohledávka za Ivo Patermannem, nar. 10.05.1959, bytem Kamenný Vrch 5279, 430 04 Chomutov, ve výši 116.043,-Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazené směnečné sumy

 

Po3: pohledávka za Pavlem Šťastným, bytem Čs. Armády 601/23, Praha 6, ve výši 13.690,-Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazené směnečné sumy ze směnky ze dne 11.02.2009

 

Po4: pohledávka ve výši 33.360,-Kč s příslušenstvím za společností EvaReality s.r.o., IČO: 28222709, Krausova 606, 199 00  Praha 9, na základě neuhrazených poplatků ze smlouvy o spolupráci ze dne 28. ledna 2010

 

Po5: pohledávka za společností IG REAL s.r.o. (nyní v likvidaci), IČO: 26843561, se sídlem Olomouc, Riegrova 395/15, PSČ 772 00, ve výši 103.044,-Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazené odměny ze smlouvy o spolupráci ze dne 13. dubna 2009

 

Po6: Pohledávky za Ľubošem Hartem – Rk Apollo CB,IČO: 87479664, Krajinská 230/31, 370 01  České Budějovice. Pohledávka č. 1 ve výši 7.984,-Kč s příslušenstvím vznikla na základě Smlouvy o webhostingu ze dne 22. února 2012, konkrétně jde o neuhrazené faktury č. 2014/2/815, 2014/2/814, 2013/2/1534, 2013/2/1078, všechny na částku ve výši 1.996,-Kč. Pohledávka č. 2 ve výši 11.616,-Kč s příslušenstvím vznikla na základě Licenční smlouvy ze dne 28. února 2012, konkrétně jde o neuhrazené faktury č. 2014/2/817, 2014/2/816, 2013/2/1535, 2013/2/886, všechny na částku ve výši 2.904,-Kč

 

Po7: pohledávka za Monikou Faturovou, IČO:15475514, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1091/114, ve výši 16.065,-Kč s příslušenstvím na základě neuhrazených poplatků z licenční smlouvy ze dne 14. dubna 2008

 

Po8: pohledávka ve výši 34.535,-Kč s příslušenstvímza společností Tijd.advies s.r.o. v likvidaci, IČO: 27704921, Výstaviště 405/1, 603 00  Brno, na základě neuhrazených poplatků z licenční smlouvy ze dne 9. června 2009

 

Po9: pohledávka za Ludmilou Knoflíčkovou (dříve Brzicovou), IČO:69634785, se sídlem Štolmířská 1273, Český Brod, PSČ 282 01, ve výši 34.860,-Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazených odměn z licenční smlouvy ze dne 30. července 2009 a smlouvy o dílo a převodu práv k jeho užití ze dne 16. září 2009 (v současné době je prohlášen konkurs na majetek Ludmily Knoflíčkové)

 

Po10: pohledávka ve výši 6.188,-Kč s příslušenstvím ze společností KAZA s.r.o., IČO: 27935302, Karlovo náměstí 31/555, 120 00 Praha 2, na základě neuhrazené odměny ze smlouvy o spolupráci ze dne 14. listopadu 2008

 

Po11: pohledávka ve výši 32.011,-Kč s příslušenstvím za společností KOMERČNÍ.CZ, s.r.o. “v likvidaci“, IČO: 26897881, Janov 239, 793 84  Janov,  na základě neuhrazené odměny ze smlouvy o spolupráci ze dne 7. listopadu 2007

 

Po12: pohledávka za SOUNET a.s., IČO: 27394611, Hvězdova 1689/2a, 140 00  Praha 4, ve výši 13.723.150,67 Kč z titulu smlouvy o úvěru ze dne 21.12.2011

 

Po13: Pohledávka ve výši 9.800.000,-Kč s příslušenstvím za společností GEOSYNTAX a.s., IČO: 28135016, Hvězdova 1689/2a, 140 00  Praha 4, z titulu smlouvy o úvěru ze dne 16. ledna 2012 ve znění dodatku ze dne 26. září 2012

 

Po14: Pohledávka za JUDr. Milošem Červenkou, nar. 04.01.1961, bytem Praha 1, Havelská 494/31, ve výši 9.600.000,-Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o úvěru ze dne 19.12.2011.

 

Prodej se uskuteční v souladu se souhlasem insolvenčního soudu.


Podmínky prodeje:

- prodej nejvyšší nabídce, 

- zaplacení ceny před uzavřením kupní smlouvy,

 - lhůta pro podávání nabídek může být insolvenčním správcem prodloužena

- insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky

- prodej se uskuteční dle podmínek stanovených v usnesení insolvenčního soudu, jímž udělil ke zpeněžení pohledávek svůj souhlas

 

Další informace lze získat v kanceláři insolvenčního správce na tel. č. 224 220 246 či 724 023 021 nebo na e-mailové adrese: prodej@avocate.cz 

Nabídky zasílejte  do 30.09.2020 na e-mail: prodej@avocate.cz, příp. zasílejte poštou či osobně doručte na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00.

Insolvenční řízení

Informace
Obchodní jméno Blue Wave s.r.o.
26146819
Sídlo Liliová 250/4, 110 00 Praha 1
Spisová značka MSPH 95 INS 7110 / 2015 Insolvenční rejstřík

Galerie

Kontaktní formulář

Jméno * Příjmení *
Telefon * E-mail *
Zpráva *

* Hvězdičkou označené údaje jsou povinné.

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika