Zpeněžení pohledávek

JUDr. Daniela Urbanová, insolvenční správkyně dlužníka PRIME HIDE, spol. s r.o. - KSHK 40 INS 418/2018 nabízí k prodeji nejvyšší nabídce  pohledávky  sepsané v  soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku pod č.d. B-301.

Pohledávky insolvenční správce bude zpeněžovat na základě rozhodnutí insolvenčního soudu, pokud se jedná o pohledávky nesloužící k zajištění, pohledávky zajištěné pro zajištěného věřitele Česká spořitelna, a.s. zpeněžuje insolvenční správce na základě pokynu zajištěného věřitele. Pohledávky jsou zpeněžovány jako soubor.


Podmínky prodeje:

- prodej nejvyšší nabídce, 

- zaplacení kupní ceny před uzavřením smlouvy o úplatném postoupení pohledávek,

- převzetí dokumentů v místě samém - Praha  - náklady na dopravu a převzetí jdou k tíži kupujícího

- lhůta pro podávání nabídek může být insolvenčním správcem prodloužena

- insolvenční správce má právo odmítnout všechny došlé nabídky


 

Další informace lze získat v kanceláři správkyně na tel. č. 224 220 246 nebo  724 023 021 nebo na e-mailové adrese: prodej@avocate.cz 

Nabídky zasílejte  na e-mail: prodej@avocate.cz, příp. datovou schránkou na ID DS: qwzyhs7, resp. zasílejte poštou či osobně doručte na adresu: JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář, Na Příkopě 31, Praha 1, 110 00.

Insolvenční řízení

Informace
Obchodní jméno PRIME HIDE spol. s r.o.
44264011
Sídlo Kladská ulice 539, Trutnov - Poříčí 3
Spisová značka KSHK 40 INS 418/2018 Insolvenční rejstřík

Galerie

Kontaktní formulář

Jméno * Příjmení *
Telefon * E-mail *
Zpráva *

* Hvězdičkou označené údaje jsou povinné.

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika