Náš tým

JUDr. Daniela Urbanová

JUDr. Daniela Urbanová absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v roce 1991. V roce 2007 získala titul doktora práv.
Po absolutoriu university působila v obchodní sféře, zastávala manažerskou pozici v nadnárodní obchodní společnosti.
Od roku 1995 působí v advokacii, v roce 1998 zahájila svou praxi jako samostatný advokát. V advokacii navázala na obchodní zkušenosti, které nabyla prací v České republice i v zahraničí.
V roce 1999 se stala správcem konkursní podstaty. Nyní působí jako insolvenční správce, a to insolvenční správce. Je členem Asociace insolvenčních správců. Rovněž vykonává funkci likvidátora.  
V rámci výkonu advokacie se zaměřuje na oblast obchodního práva, především smluvní vztahy, fúze a akvizice, restrukturalizace a insolvenci.

Hovoří česky, německy, anglicky a rusky.

 

Ing. Lucie Parmová

Ing. Lucie Parmová posílila náš tým ve vedení kanceláře. Organizuje chod kanceláře, jedná s klienty, soudy a státními orgány, rovněž i s věřiteli a dlužníky v insolvenčních řízeních.   

Hovoří česky a anglicky.

 

Ing. Anna Cholevová

Ing. Anna Cholevová vykonává dílčí úkony v rámci insolvenčních řízení, svou pozornost soustředí na úpadek řešený formou konkursu a na zpeněžování majetkové podstaty.

Hovoří česky a anglicky.

 

Gabriela Vištejnová

Gabriela Vištejnová naše věrná spolupracovnice se aktuálně těší mateřským povinnostem.

  

Asistentky

Kancelář využívá spolupráce asistentek, které kromě komunikace s klienty, soudy a státními orgány připravují podklady pro interní i externí spolupracovníky, a rovněž plní samostatně dílčí úkoly v oblasti insolvence.

Hovoří česky, anglicky a rusky.

 

Praktikanti

Kancelář spolupracuje se studenty vysokých škol, zejména studenty Právnické fakulty UK, kterým nabízí získání praxe a pracovní uplatnění během studia.

Hovoří česky, anglicky a německy.

 

Externí spolupracovníci

Advokátní kancelář poskytuje komplexní služby ve spolupráci se specialisty z oborů navazujících na oblast obchodního práva, a to z oblastí ekonomického a daňového poradenství, účetnictví, se soudními znalci, znaleckými ústavy a mediátory.

Hovoří česky, anglicky, německy, rusky a francouzsky.

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika