Občanské právo

Každý z nás denně vstupuje do celé řady občanskoprávních vztahů. Občanské právo je základním oborem soukromého párva a nemůže chybět v nabídce našich služeb.

V oblasti občanského práva se zaměřujeme na následující právní služby:

Vztahy k nemovitostem

 • právní poradenství při prodeji a nákupu nemovitostí;
 • zpracování kupních, darovacích či nájemních smluv, smluv o zřízení předkupního práva, zástavních smluv k nemovitostem;
 • vypracovní smluv o dílo;
 • právní zajištění realizace developerských projetků;
 • zřízení či zrušení věcných břemen či jiných věcných práv;

Smluvní vztahy

 • zpracování návrhů smluv;
 • zastoupení klienta při jednáních se smluvními partnery;
 • asistence při plnění smluvních závazků;
 • poradenství ve smluvních vztazích;

Občanskoprávní spory

 • zastupování v soudních či rozhodčích řízení, vč. zastoupení v dědickém řízení a insolvenčním řízení;
 • zastoupení klienta v exekučním řízení či při soudním výkonu rozhodnutí;

Dědické právo

 • příprava závětí;
 • posouzení dědických nároků;
 • zastoupení v dědickém řízení vč. žalob o určení dědiců či neplatnost závěti;
 • Věříme, že každý problém je řešitelný.
 • Dokážeme pomoci i Vám.
 • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika