Obchodní právo

Hlavním zaměřením kanceláře je poskytování služeb v oblasti obchodního práva. V rámci této naší domény poskytujeme komplexní právní servis.
Můžeme Vám nabídnout především dále uvedené služby.

Korporátní právo

 • zakládání obchodních společností a družstev;
 • zápisy a změny zápisu v obchodním rejstříku;
 • převody obchodních podílů, nákup a prodej akcií;
 • zvyšování a snižování základního kapitálu;
 • změny společenských smluv a stanov;
 • právní servis při organizování valných hromad vč. jejich řízení;

Fúze a akvizice

 • právní poradenství v oblasti přeměn obchodních společností;
 • veškerý servis spojený s přeměnami obchodních společností od výběru optimálního řešení až po vlastní realizaci a zápis do obchodního rejstříku;
 • právní a ekonomické poradenství v oblasti akvizic vč. návrhu struktury realizace konkrétní akvizice;
 • právní due diligence,  ekonomické due diligence;
 • audit účetnictví;
 • ocenění majetku;

Restrukturalizace a posouzení finančního zdraví

 • pomoc v případě, že klient zaznamenává ztrátu cash-flow, snížení výkonnosti, konkurenceschopnosti, či jeho podnik zatěžují nadměrné závazky nebo je  podnikání ve ztrátě;
 • vyhodnocení problémů a návrh řešení;
 • zajištění provedení nezávislé prověrky finančního a provozního hospodaření;
 • vytvoření plánu restrukturalizace a jeho uvedení do praxe;
 • veškerý právní servis spojený s řešenou restrukturalizací;

Problematika nekalé soutěže a hospodářské soutěže

 • právní služby na obranu klientů proti nekalosoutěžnímu jednání;
 • veškerý právní servis v oblasti práva hospodářské soutěže;

Smluvní vztahy

 • zpracování návrhů smluv;
 • zastoupení klienta při jednáních se smluvními partnery;
 • asistence při plnění smluvních závazků;
 • poradenství ve smluvních vztazích;

Vymáhání pohledávek

 • vymáhání pohledávek v soudním či rozhodčím řízení;
 • upatňování pohledávek v insolvenčním řízení;
 • návrhy na exekuci či soudní výkon rozhodnutí;
 • due diligence pohledávek;
 • mimosoudní jednání s dlužníky;

Směnečné právo a směnečné řízení

 • vymáhání směnečných pohledávek;
 • zastoupení ve směnečném řízení;
 • posouzení směnečných nároků;
 • vypracování směnečných listin vč. dohod o způsobu vyplnění tzv. Blakosměnek;

Likvidace

 • veškerý právní servis spojený s likvidacemi obchodních společností, v případě, že má podnikatelský subjekt zájem ukončit podnikatelskou činnost;

Poradenská činnost

 • vypracování právních stanovisek;
 • daňové poradenství;
 • zajištění ekonomického poradenství;
 • zajištění účetního auditu;
 • zajištění odborných posudků;
 • zajištění oceňování majetku;
 • Věříme, že každý problém je řešitelný.
 • Dokážeme pomoci i Vám.
 • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika