Pracovní právo

Pracovní právo nepřímo souvisí s oblastí obchodního práva, která je hlavním oborem naší činnosti. Zastupujeme jak zaměstnavatele, tak zaměstnance.

V oblasti pracovního práva nabízíme dále uvedené služby:

  • příprava pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti či provedení práce, dohod o hmotné odpovědnosti;
  • příprava manažerských smluv;
  • příprava interních pracovněprávních předpisů;
  • řešení sporů vzniklých z pracovněprávních vztahů soudní i mimosoudní cestou;
  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika