Soudní a rozhodčí řízení

Tam, kde strany vyčerpaly všechny možnosti a nedosáhly shody, běžně nastupuje soudní či rozhodčí řízení. Zastoupení klientů v soudních řízeních, ať už sporných či nesporných, náleží do základních služeb advokáta. V této oblasti advokátních služeb zúročujeme znalosti a zkušenosti z ostatních oborů.

Poskytujeme především níže uvedené služby:

  • zastoupení klientů v soudních a rozhodčích řízeních;
  • vypracování žalobních návrhů a vyjádření;
  • předběžné posouzení oprávněnosti uplatňovaných nároků;
  • zastoupení klientů v mimosoudních jednáních;
  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika