Úpadkové právo

Oblast úpadkového práva je další klíčovou sférou naší činnosti, v níž poskytujeme komplexní právní servis. Zastupujeme jak klienty z řad věřitelů, tak klienty z řad dlužníků. Dlouholeté zkušenosti, jak z pozicie advokáta, tak insolvečního správce, resp. správce konkursní podstaty, jsou zárukou pro naše klienty, že jejich záležitost vyřešíme s vysokou odborností.

Úpadkové právo prošlo v minulých letech zásadní změnou právní úpravy, a stalo se tak oborem, který vyžaduje každodenní kontakt s praxí a úzkou specializaci.

V rámci zaměření kanceláře na oblast úpadkového práva můžeme klientům nabídnout veškeré služby, zejména mezi ně patří:

 • příprava a sepsání insolvenčních návrhů;
 • příprava a sepsání přihlášek pohledávek do insolvenčních řízení;
 • zastupování jak dlužníků, tak věřitelů v insolvečním řízení;
 • zastupování v incidenčních sporech;
 • zastupování ve věřitelských orgánech;
 • příprava reorganizace vč. vypracování reorganizačního plánu;
 • právní poradenství v oblasti oddlužení vč. sepsání insolvenčního návrhu a návrhu na oddlužení;
 • právní poradenství v oblasti konkursu;
 • Věříme, že každý problém je řešitelný.
 • Dokážeme pomoci i Vám.
 • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika