Nález Ústavního soudu ČR - zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb.

07.05.2013

Dne 7.5.2013 byl pod číslem 116/2013 Sb. publikován ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17. dubna 2013, kterým Ústavní soud v plénu rozhodl  o zrušení vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.prosince 2000 č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení.

Vyhláška se zrušuje dnem 7.5.2013.

Podle sdělení Ústavního soudu, které bylo rovněž zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 117/2013 nemá zrušení vyhlášky retroaktivní účinky, a nemělo by se v zásadě  dotýkat soudních řízení, v nichž byla vydána pravomocná rozhodnutí, kterými soud rozhodl o nákladech řízení.

V praxi to znamená, že v nově zahájených řízeních a v řízeních dosud pravomocně neskončených se budou nároky z titulu právního zastoupení advokátem řídit výhradně vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., a tedy odměna za právní služby poskytnuté advokátem se bude stanovit podle počtu úkonů právní služby a sazby za poskytnutý úkon právní služby.

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika