Zpracování insolvenčního návrhu

01.11.2016

Jedním z oborů práva, na které se naše kancelář zaměřuje, je oblast insolvenčního práva. JUDr. Daniela Urbanová působí také jako insolvenční správce se zvláštním povolením. Naše dovednosti se opírají o stovky řešených případů. Dlouholeté zkušenosti v oblasti insolvenčního práva a každodenní praxe jsou cenným základem pro poskytování služeb na poli insolvenčního práva, a to jak pro věřitele, tak i samotné dlužníky.  Žádným případem se nenecháme snadno zaskočit.

Na četné dotazy klientů reagujeme sdělením, že se zabýváme i zpracováním insolvenčních návrhů. A to jak návrhů na oddlužení (tzv. osobní bankrot), tak návrhů na konkurs, příp. reorganizaci.

Cena za zpracování návrhu na oddlužení se pohybuje v rozmezí 4.000 Kč až 6.000 Kč. Cena je odvislá od skutečnosti, zda je navrhovatelem jeden dlužník, příp. manželé.  Ke všem cenám je připočtena navíc daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě.

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika