CENA POSKYTOVANÝCH PRÁVNÍCH SLUŽEB

03.01.2016

CENA POSKYTOVANÝCH PRÁVNÍCH SLUŽEB

 

Cena námi poskytovaných služeb je nejčastěji cenou smluvní, příp. pokud nedojde k ujednání o smluvní odměně, řídí se cena právních služeb sazbami upravenými vyhláškou č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Ke všem našim cenám je účtována daň z přidané hodnoty.

Veškeré naše ceny se odvíjejí od složitosti případu, nicméně vždy odpovídají reálným možnostem klienta.

Smluvní cenu sjednáváme vždy při převzetí věci. To znamená, že klient zná cenu našich služeb dopředu a v průběhu poskytování právních služeb není cena nijak navyšována. Smluvní cena může být sjednána jako cena hodinová, příp. jako cena paušální či cena za jednotlivý úkon právní služby.  Vždy se snažíme vybrat způsob stanovení ceny, který nejlépe odpovídá řešenému případu, aby měl klient přehled nad výdaji spojenými s poskytovánými právními službami.

Podle charakteru a složitosti případu může být první konzultace zdarma.

  • Věříme, že každý problém je řešitelný.
  • Dokážeme pomoci i Vám.
  • Těšíme se na spolupráci.

+420 224 220 246 www.avocate.cz

JUDr. Daniela Urbanová, advokátní kancelář Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika